คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา
kong ben tee fa bueang bon ben kon keet chok cha dta
Probably in the sky above is the one who drew our fate.

สร้างฉันและเธอให้มา ให้ได้พบเจอกัน
saang chun lae ter hai ma hai dai pop jer gun
And made you and I, just so we could meet each other.

ให้ฉันได้มีโอกาส ลิ้มรสในความชื่นบาน
hai chun dai me oh-gaat lim-rot nai kwarm cheun baan
So that I’d have the chance to taste the joy.

ให้เรามีกัน มีวันเวลาที่ดี
hai rao me gun me wun wae-la tee dee
and so we’d have each other, and this great day.

และเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนพรากเราเช่นกัน
lae ben tee fa bueang bon ben kon praak rao chen gun
And it’s in the sky above that there is the one who separated us.

ให้เวลาเพียงแค่นั้น กลับต้องเสียเธอไป
hai wae-la piang kae nun glup dtong sia ter bai
And gave us just that short time and then took you away.

ฉันรู้ว่าไม่มีหวัง จะเหนี่ยวและรั้งเธอไว้ข้างกาย
chun roo wa mai me wung ja nee-o lae rung ter wai kaang gai
I know there is no hope in getting you back and holding you once again.

จะทำยังไงก็คงไม่มีหนทาง
ja tam yung ngai gor kong mai me hon taang
No matter what I do, there is just no way.

หากชีวิตฉันต้องขาดเธอไป จะเป็นยังไง
haak chee wit chun dtong kaat ter bai ja ben yung ngai
If my life is without you, how will it be?

ชีวิตคงไร้ความหมาย และเหมือนไร้พลัง
chee wit kong rai kwarm mai lae muean rai pa-lung
My life would have no meaning and no strength.

ร่างกายที่เคยอดทน ก็คงไม่มีกำลัง ไม่มีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจ
raang gai tee ker-ee ot ton gor kong mai me gam lung
mai me kwarm wung hai chun dai cheun hua jai
This tough body will lose all strength. There is no hope that I will have joy.

แค่เพียงพรุ่งนี้ถ้าตื่นมา มองไปไม่เจอเธอ
kae piang proong nee ta dteun ma mong bai mai jer ter
Tomorrow, if I were to wake up, look over, and not see you…

แค่นึกก็ทำให้เพ้อ หวั่นและไหวในใจ
kae neuk gor tam hai per wun lae wai nai jai
Just thinking about it makes me confused and afraid.

ถ้าเราจะต้องจากกัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คงรู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้องเสียใจ
ta rao ja dtong jaak gun mai wa duay het pon dai
kong roo chai mai wa chun ja dtong sia jai
if we must separate without any reasons, then you probably know that I will be sad.

เสียใจจนตาย
sia jai jon dtai
Sad until the day I die.

http://www.ethaimusic.com/lyrics/049.htm

노래제목 “Goom Pa Pun” 은 “2월” 인가…

 

Leave a Reply

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2017 돌핀호텔의 기억. All Rights Reserved